Email : info@spedition-ottensmann.de

Daniela Gießler

Daniela Gießler

Abteilung: Transportdisposition Telefon: 0351 / 83672-46 Email: daniela.giessler.external@thyssenkrupp-materials.com
Torsten Sparmann

Torsten Sparmann

Abteilung: Transportdisposition Telefon: 0351 / 83672-29 Email: torsten.sparmann.external@thyssenkrupp-materials.com
Torsten Sparmann

Birk Freudenthal

Abteilung: Transportdisposition Telefon: 0351 / 83674-60 Email: birk.freudenthal.external@thyssenkrupp.com
Daniela Gießler

Karina Weber

Abteilung: Speditionsleitung Telefon: 0351 / 83672-44 Email: karina.weber.external@thyssenkrupp-materials.com
Torsten Sparmann

Ricco Forke

Abteilung: Standortleitung Telefon: 0351 / 83673-89 Email: ricco.forke.external@thyssenkrupp-materials.com